Biking in the City videos

You can watch this video in English, Spanish, Somali or Hmong.

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Conociendo el Camino o Andando en Bicicleta en la Ciudad (Spanish)

Andar en bicicleta es una de las maneras mas populares de ir a muchos sitios en Minneapolis. Vea porque es importante para los ciclistas y conductors conocer el camino, en este Video de las series "Sabia Usted…" de Minneapolis.

Kaxeenta Baaskiilada ee Magaalada Gudaheed (Somali)

Baasikiiladu waa gaadid caan ah oo loo isticmaalo socdaalka Minneapolis. Ka daawo fiidyowgan taxanaha ee loo yaqaan ''Ma Ogtahay…" muhiimada kaxeenta baaskiilada iyo baaburta ee socdaalka jidadka.

Kev Cai Txog Lub Tsheb Tuam Hauv Nroog (Hmong)

Yog xav paub ntxiv, sais nroog Minneapolis cov tshooj xov xwm hu, "Koj pos paub…”

"Biking in the City" (English)

Riding a bike is one of the most popular ways to get around Minneapolis. It's important for both cyclists and drivers to know the rules of the road. See why in this video from the Minneapolis "Did you know..." series.