ເມືອງ Minneapolis - ລາວ

ເອົາໃຈໃສ່. ສຳ ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນການແປຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ໃຫ້ໂທຫາ 612-673-2700.

ເບິ່ງການແປຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນພາສາລາວ.

ພວກເຮົາ ກຳ ລັງແປພາສາທີ່ ສຳ ຄັນຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນພາສາລາວ ສຳ ລັບເຈົ້າ. ໃຊ້ການ ນຳ ທາງເວັບໄຊທ໌້ເພື່ອ ສຳ ຫຼວດ ໜ້າ ເຫຼົ່ານັ້ນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດໃຊ້ Google Translate ເພື່ອເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ເປັນພາສາລາວທັງ ໝົດ.

Google Translate ແມ່ນບໍລິການຟຣີທີ່ສະ ໜອງ ໂດຍບໍລິສັດ Google Inc. ເພື່ອແປບົດເລື່ອງແລະເວບໄຊທ໌ເປັນພາສາຕ່າງໆ.

ເປີດ Google Translate

ທາງເມືອງກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບການຫົດນ້ຳ ດ້ວຍສະປິງເກີ້ໃນວັນຄູ່-ວັນຄີກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ເດືອນກໍລະກົດ, ທາງເມືອງ Minneapolis ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບການຫົດນ້ຳດ້ວຍສະປິງເກີ້ໃນວັນຄູ່-ວັນຄີກ ຈົນກວ່າ ຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ. ປະຈຸບັນນີ້ທາງເມືອງໄດ້ຖືກລວມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງລັດ Minnesota (Minnesota Department of Natural Resources Drought Action Plan).