Xanibaadahaha Baarkinka Jiilaalka

Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalka waxa lagu sababeeyey dhawr arrimood oo la xidhiidha badbadada dadweynaha. HA DHIGIN baabuurka lambarada dhabanka ah dhinaca ay ku qoran tahay Khadadka Xaaladaha Deg-dega ah ee Aan Barafka lahayn ilamaa Abriil 1, ama ilaa iyo inta masuuliyiinta Magaaladu ay ku dhawaaqayaan xaalado damaanad qaadis ee laga yaabo in laga kor qaado.

Winter parking restriction rule

Xannibaadaha Baarkinka Jiilaalku way shaqeeyaan (Winter Parking Restrictions-Somali pdf)

Xaaladaha deg-dega ah inta lagu jiro Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalka

Haddii Xaalad deg –dega oo Baraf wata lagu dhawaaqo iyadoo ay shaqaynayso Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalku , xeerarka Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalka ayaa si ku meel gaadh ah loo hakin doonaa sida halkan lagu faahfaahiyey, xeerarka Gurmadka Barafka ayaa la adeeggsan doonaa. Wadayaasha baabuurta lagama yaabo inay baabuurtooda ku wadaan Dariiqyada Gurmadka ee  Barafka dushiisha ama dhinacyada MIDKOOD ku yaala Dariiqyada Gurmadka ee aan Barafka lahayn oo ka bilaabmaya  4 g.d. maalinta Gurmadka Barafka lagu dhawaaqo  (Maalinta 1). Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalka oo mar labaad dib u bilaabmi doonta 8 g.h. arroorta ku xigta Maalinta 3, marka Gurmadka Barafku ay dhammaato.

Su’aalah Had iyo Jeer La iswaydiiyo

Waa maxay sababta aanu ugu baahanahay Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalka?

Inta lagu jiro jiilaalka qaarkood, barafka waxaa laga dul xaadhaa hareeraha gaadha meelaha ay wadooyinku ay aad cidhiidhi ugu tahay inay baabuurta waaweeyni ay isticmaalaan. Badbaadada bulshadu waa dhibaato waayo baabuurta dabdamiska, dhooliyada iyo gaadiidka kale ee gurmadka gaabis ku keeni kara ama ay iska hor istaagi karaan sidii ay u soo qaadi lahaayeen dadka u baahan caawimaad.  Ka dib magaalada ayaa laga yaabaa inay fuliso ooy madnuucdo hal dhinac baabuur dhigasho ee Dariiqyada Gurmadka ee aan Barafka lahayn ilaa iyo inta ay daruuri tahay, laakiin aanay ka danbaynin  Abril 1. Isbadalkan ku jira xeerarka baabuur dhigasho waxaa guud caadiyan loo yaqaan “madnuucista hal dhinac baabuur dhigasho” waxaana si rasmi ah loo yaqaan Xanibaadaha Baarkinka jiilaalka.

Sidee ayey baabuur dhigashadu ay saameeyn u yeelataa?

HA DUL DHIGIN baabuurka dhinacyada lambarada dhabanka ah korkooda ee Dariiqyada Gurmadka ee aan Barafka lahayn  ilaa  Abriil 1, ama ilamaa masuuliyiinta Magaaladu ay ku dhawaaqdo inay mamnuucida ay ka qaadaan. Baabuurta la dhigo goob aanay oggolayn waxay ku khasban yihiin in warqad ganaaxa kuu jaraan ama ay jiidaan baabuurkaaga.
Wadayaasha baabuurta ayaa laga yaabaa inay ilaa iyo hadda dhigaan Dariiqyada Gurmadka ee aan Baraf alahyn  dushooda , wadooyinka waaweeyn ee labad dhinacba ku leh geedaha iyo dooga iyo dhinacyada tirada dhaban leh ee dhinaca Dariiqyada Gurmadka ee aan Barafka lahayn , Xaaladaha Barafka la bixiyey een lagu dhawaaqin, ama haddiii kale se calaamado lagu dhajiyo.
Sidoo kale, Baarkinka ayaa la xadidi doonaa dariiqyada gurmadka  Barafka ee soo socda  si lii fududeeyo baabuurta xaaladaha deg dega ah iyo basaska iskaga gooshaya si loo isticmaalo. Raac calaamadaha la soo dhajiyo:

Sidee ayaan u oggaan karaa inay shaqaynayso Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalku?

Waxaa jira dhawr ha boo lagu oggaado in xanibaaduhu ay shaqaynayaan.  Booqo  City’s Web page, gee kanaalka xadhiga Magaalada  14 iyo 79 ama wac  khadka caawimaada 24 saac ee Xaalada deg-dega Barafka 612-348-BARAF. Dadka ayaa sidoo kale  “Jecel” ama “kala socda” Xaalada Degdeg ah Facebook ga iyo Twitterka.

Ma dhigi karaa gaadhiga goobaha barkinka ee lacagta laga qaado inta ay socoto Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalka?

Haa . Haddaan si kale loo dhigin calaamadah la soo dhajiyey, goobaha baabuurta la dhigo ee lacagta laga bixiyeyo in la oggolyahay.

Ayaa go’aamiya haddii loo baahdo Xanibaadaha Baarkinka?

Si loo fuliyo go’aanka Xanibaadaha Baarkinka Jiilaalka waxaa sameeya agaasimaha Waaxda Hawlaha Guud ee Magaalada. Go’aanka Agaasimuhu wuxuu salka ku hayaa talada uga timaad shaqaalaha hawlaha guud iyo masuuliyiinta badbaadada dadweynaha sida madax dabdabmiska oo kale .  

Ka waran haddii ay jiraan calaamado ah “Lama Dhigi Karo Baabuur” “No Parking” oo ku meel gaadh ah?

Marka halka ODD dhinaca wadada lagaga dhajiyo:
“Lama dhigi karo Baabuur “No Parking”  8 g.h. – 4 g.d. Maalmaha Dugsiyada”,

magaalada ayaa isku badali doonta:   
“Lama dhigi karo Baabuur Waqti kasta” “No Parking Anytime”, ama dhinaca DHABANKA ayaa lagu soo dhaji doonaa
“Baarkinka la oggolyahay Marka laga reebo Dhinaca DHABANKA Maalinta Baabuur jiidista” “Parking Permitted Except EVEN Side Plowing Day”

Sidee ayaan u dhigaa baabuurka meelaha jiidaha oggolaansho looga baahan yahay?

Miyaanad halkan ka heli Karin waxaad rabto? Wac 311

Wac  3-1-1 maalmaha dhammaadka toddobaadka laga bilaabo 7 g.h. ilaa 7 g.d. ama wac 311 wakiil ayaa ku caawin doona. Haddii aad ka baxsan tahay inta ay ku joogto magaalada Minneapolis  ama aanad awoodi karin inaad wacdo 311, wac 612-673-3000.  TTY/TDD ee macmiilka fadlan wac 612-673-2157.

Last updated Feb 27, 2014