Birmadka Barafka

Waa maxay parkway?

Hoos riix si aad ku eegtid qariiidada jidadka oo lagu soo rogayo iney yihiin maalinta labaad ee Birmadka Barafka ay yihiin "Parkways".

Parkway Map (pdf)

Tusmo: kani waa dukumenti ah PDF. Kaddib marka aad furtid, zoomka isticmaal (spyglass tool) si aad aqbaar uga heshid jidadka qaaska ah.

Liiska Qariidada Parkway

Haddii aad wax su’aal ah ka qabtid jid gaar ah, fadlan soo wac howlaha guud, qaybta jidadka (Public Works, Street Department) (612) 673-5720.

Last updated Sep 27, 2011