Galmee yokan Billeetawwan ka PDF ilaaluuf Acrobat Reader so barbaachisa dhaa. Weeb saayitii Adobe jedhamu irraa sagantaa Acrobat Reader jedhamu gatti mallèe bilisaan irraa buffaachuu ni daandeessa.

Oromiffa (Oromo)

Snow

Sardama Cabbiif Bu'uura

311

Galani 311 ha Gahuu

Minneapolis 311 Gaffii fi Deebii

Census

Lakkaawinsi Ummata Minneapolis kan bara 2010-nii

Koree 'Complete Count Committee'

Lakkaawinsa Ummataa kan bara 2010 ilaalchisee gaafiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Ittisa Balaa Ibiddaa

Ittisa Nama Ibidda Ta'e Jedhee Qabsiisuu (Arson)

Balaa Ibiddaa Ittisuu

Of-eegganna Balaa Ibidda Mooraa Kolleejjii

Of-eegganna Ibsaa Shaamaa

Kaarboon Monooksaayidii (CO)

Ittisa Balaa Ibiddaa

Ayyaana Ibidda Hinqabne

Of-eeggannoo Ibidda Richitootaa

Of-eeggannoo Dhangalahaa Boba'aa

Of-eeggannoo Hoo'in Mana Jireenyaa

Of-eeggannoo Ibidda Guyyaa Ayyaanaa

Of-eeggannoo Yeroo Qilleensa Hoo'oo Fi Gogaa Yaaddoo Ta'uu Qabo

Of-eeggannoo Cabbii

Of-eeggannoo Ibidda Alwaadaa

Balaa Ibidda Bakakkaa

Of-eeggannoo Kibriitii Fi Laayitarii

Sirna Bishaan Facaasaa/Biifaa Mana Jireenya

Gubaa Danfaa Nama Huba

Balaa Ibidda Mana Barumsaatti

Qillisaa Aara Ibiddaa Suunfate Iyyuu (Fire Alarm)

Alkoolii Fi Timboo

Of-eeggannoo Yeroo Turkii Waaddu

Naga'ummaa Bishaanii

Of-eeggannoo Ibidda Damaraa (Wildland)

Maneenii

Akkaataa dilaala Qabeenyaa ilaalchisee xiinxallaa sadarkaa ol-aanaan geggeeffame?

Odeeffannoo Heyyamaa

Jobs

Hubachiisa Iyyata Dargaggoo

Poolisii

Foormii Gabaasaa Amala Badii Poolisii Minneapolis

Karffii fi truansiin maali?

Hayyama fi Waltahinssa Gaafatama irraa wal olchuu itti fufinssa

Odeeffannoo Hookkara Maatii Jidduu

Last updated Jan 30, 2014