Guddiga xisaabinta dhamaystiran

Maxu yahay Guddiga Xisaabinta Dhamaystiran?

Guddiga Xisaabinta dhamaytiran wa guddi volunteer ah oo aasaasay dawlad gobolaydka Minnesota iyo dawladaha hoose si ay u kordhiyaan ka warhaynta tirakoobka in lagu baraarujiyo in dadku ay ka jawaabaan tirakoobka. Guddiyaasha inta badan waxa ka mid ah wakiiladda mujtamaca oo ka socda hayadaha dawladda, waxbarashada, ganacsatada, culumaad u diinka, iyo Warbaahinta. Guddiga xisaabinta dhameystiran waxay hormarinayaan fulinta qorshe looga talagalaayo bartil-maameed u gaar ah bulshada meyl ku wada nool.

Ya isku daba rida guddiga xisaabinta dhameystiran ee Minneapolis?

Xubnaha guddiga waxa doortay Duqa magaalada iyo golaha. Sarah Hernandez (McKnight Foundation) iyo Hussein Samatar (African Development Center) waxy shir guddoomiyaan guddiga xisaabinta dhamystiran.

Mar dhow liis dhamaystiran oo ka kooban guddiyaasha magacyadooda ayaan idiin diyaarindoona.

Goormay kulmayaan guddiga xisaabinta dhmaystiran?

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo